Suuntaporaus

Suuntaporaus

Suuntaporaus

Suuntaporaus on maan alla tehtävä porausmenetelmä, joka on ympäristöystävällinen ja nopea. Suuntaporausta voidaan käyttää kohteissa, joissa perinteinen kaivaminen on hankalaa, mahdotonta tai kallista. Suuntaporaus on monikäyttöinen menetelmä, joka sopii hyvin erilaisiin maalajeihin ja kohteisiin. Se ei kuitenkaan sovellu kiviseen. Tyypillisimpiä käyttökohteita ovat esimerkiksi veden, sähkön, teleyhteyksien, viemäriverkon, kaasu- tai kaukolämpöputkien asennukset.

Pystymme tekemään suuntaporausta aina 400 mm asti. Porauksen maksimipituus on noin 400 metriä maalajista ja putken dimensiosta riippuen. Olemme tehneet suuntaporausta 110 mm ja 140 mm kaapelisuojaputkilla. Lisäksi olemme suuntaporanneet vesijohtoja ja paineviemäreitä 110 mm – 315 mm välillä 330 metriin asti.